Klarvik – Swedish Aluminium

Småländska Klarvik AB har på kort tid utvecklats till en betydande aktör i aluminiumbranschen. Företagets ambitioner att växa, inte minst internationellt, aktualiserade behovet av en ny profil. Det första vi gjorde var att föreslå ett namnbyte, från Skandinavisk CNC-teknik AB till Klarvik AB. På så sätt kunde företaget utöka sitt tjänsteutbud och marknadsföra sina verksamheter utan koppling till en viss styrteknik. Ny logo och grafisk profil arbetades fram och implementerades konsekvent i allt presentations- och korrespondensmaterial. En ny verksamhetsbeskrivning och webbplats togs också fram, där vi fokuserade på att lyfta Klarvik AB som en komplett leverantör inom aluminium. Den nya profilen har tagits emot väl och gjort att ”det lilla” produktionsföretaget fått en professionell framtoning. Klarvik AB ser nu ut som det internationella aluminiumföretag det faktiskt är.

Identitet

Foto

Webbplats

Verksamhetsbeskrivning

Mässa