Galvin Green – We never compromise

Sedan flera år arbetar vi med Galvin Greens varumärkesbyggande reklam och marknadsföring. Syftet med marknadsföringen är att stärka varumärket på samtliga marknader i Europa och Nordamerika. För närvarande finns Galvin Green i mer än 20 länder och Bläck & Co har varit med och lanserat varumärket i flertalet länder. Galvin Green är marknadsledande på flera av sina marknader och snabbväxande på nya marknader. Det är ett långsiktigt strategiskt arbete som bidragit till att Galvin Green växer. Ständig utveckling och kompromisslöshet genomsyrar såväl marknadsföring som produktutveckling. Ett tydligt mått på framgången är att Galvin Greens omsättning mer än tredubblats de senaste 6 åren. Kännedomen om varumärket är hög och det har en statusfylld image i golfvärlden.

Logodesign

Identitet

Katalog

Kampanjkoncept

Katalogkoncept

Förpackningsdesign