Själfulla bilder

Bilder är omedelbara och talar direkt till våra känslor. Därför är foto ett effektivt sätt att slå an tonen hos ett varumärke. Med bra bilder kan vi skapa en stämning, besjäla ett ting eller fånga en människas själ.

Många kan fotografera. Men få kan ta själfulla bilder som berör. Och allt kan inte räddas med efterbearbetning. Perspektiven, skärpan, uttrycken – konsten att fånga ögonblicket – kräver erfarenhet, en fotograf som kan hålla fokus och leverera under press.

Med vår erfarenhet vet vi vilka krav som ställs på bilder som ska fungera i praktiken. På Bläck strävar vi alltid efter själfulla bilder som tar avstamp i varumärket.

Prata foto med oss, ring 0470-32 40 40 eller mejla info@black.se.

Foto – KnowledgeCotton Apparel

Foto – Galvin Green

Foto – Volvo

Foto – Portal Restaurant

Foto – Yasuragi

Foto – Henrik Stenson Eyewear

Foto – Cage the Elephant

Foto – Ann Bonander