Fullservicebyrå sedan 1992

Så tänker vi

 

Kommunikation handlar om att beröra. Beteendeforskning visar att människor alltid gör sina val baserat på känsla – vi väljer med hjärtat även om vi säger något annat. Utan att beröra människors känslor kan vi aldrig nå fram och göra skillnad. Det påverkar naturligtvis hur vi kommunicerar.

Bläck står för kreativitet, god form, varumärkesorienterad kommunikation och nära relationer. Det betyder att vi låter kommunikationen ta avstamp i varumärkets innersta väsen, vi förpackar budskapet så att det lyfter och banar väg för det med kreativa idéer. Målet är alltid kommunikation som berör och som skapar resultat. Allra bäst blir det i ett långsiktigt och prestigelöst samarbete där alla är med och bidrar.

Så jobbar vi

Förutsättningarna för ett framgångsrikt samarbete kan sammanfattas i tre steg:

1. Plattform och vision

I det första steget lär vi känna varumärket. Ibland är det ganska klart, ibland måste vi tillsammans dyka lite djupare för att ringa in varumärkets personlighet. Vi tydliggör var vi står och vart är vi på väg. Framtiden beskriver vi i en vision. Den kan med fördel konkretiseras i tydliga målsättningar.

2. Förutsättningar och koncept

Med stöd i varumärke och vision drar vi upp riktlinjer för vad som ska göras och hur det ska göras. Det vill säga hur vi ska kommunicera och vilken uppgift kommunikationen ska ha för att ta oss närmare visionen. Detta blir vad vi kallar för en strategi eller ett koncept.

3. Planering och produktion

Detta är det sista steget. Om vi gjort förarbetet ordentligt så har vi betydligt större förutsättningar att lyckas i denna del. Alltför ofta kopplas byrån in i detta skede och då är det svårt att hitta rätt i varumärke och koncept. Här tar kommunikationen form. Konceptet omsätts i konkreta insatser. Kommunikationsinsatserna målgruppsanpassas, detaljplaneras, mediavalen görs och slutligen produceras de olika delarna. Gott hantverk är naturligtvis en självklarhet genom hela linjen.

Därför finns vi

Bläck & Co är en fullservicebyrå inom reklam, design och marknadskommunikation. Det innebär att vi har helheten från strategi och konceptutveckling till produktion av kompletta lösningar för alla kanalval. Vi tänker integrerat och tar alltid avstamp i varumärket, oavsett vilken typ av uppgift vi ska lösa. Det har vi gjort sedan 1992.

 

Se våra case

Så jobbar vi med film

Så jobbar vi med foto

Se våra webbjobb

Vi växer med våra kunder