Galvin Green

Sedan flera år arbetar vi med Galvin Greens varumärkesbyggande reklam och marknadsföring. Syftet med marknadsföringen är att stärka varumärket på samtliga marknader i Europa och Nordamerika. För närvarande finns Galvin Green i mer än 20 länder och Bläck & Co har varit med och lanserat varumärket i flertalet länder. Galvin Green är marknadsledande på flera av sina marknader och snabbväxande på nya marknader. Det är ett långsiktigt strategiskt arbete som bidragit till att Galvin Green växer. Ständig utveckling och kompromisslöshet genomsyrar såväl marknadsföring som produktutveckling. Ett tydligt mått på framgången är att Galvin Greens omsättning mer än tredubblats de senaste 6 åren. Kännedomen om varumärket är hög och det har en statusfylld image i golfvärlden.

Galvin Green logodesign

galvingreen_Indentity_2016_logo-1

Galvin Green identitet

galvingreen_Indentity_2016-Set-1b

Galvin Green katalog

galvingreen_kat15-1

Galvin Green kampanjkoncept

galvingreen_film14-1

Galvin Green katalogkoncept

galvingreen_kat14-3

Galvin Green foto kampanj

Galvin-foto-m1-00

Galvin Green webbplats

galvingreen_webb-1

Galvin Green design app

galvingreen_app-2

Galvin Green förpackningskoncept

galvingreen_package-3

Galvin Green kampanj

galvingreen_kat13-6